Varanger Kraft
 
20,79 øre/kWh
Telefon: 78 96 26 00
Feilmelding: 78 96 26 99
kundeservice@varanger-kraft.no
Adresse: Nyborgveien 70 9815 Vadsø
Kontortid: 7.30-15